Merit sent by Gladiator25 from January 24, 2018 until September 18, 2020 | BBCode for Bitcointalk


   5. Sun Feb 9 04:06:13 2020: 3 (Σ 10) to Polar91 (Trust list) (history) for [Gabay] Protektahan ang iyong Crypto: Mga Security tip para sa iyong kompyuter
   4. Wed Jan 8 03:40:27 2020: 1 (Σ 7) to Drakula (history) for Madalas mo bang gamitin ang report button? Mayroong gabay upang makapag-report
   3. Wed Jan 8 03:05:26 2020: 2 (Σ 6) to ekans45 (history) for Password changed/Woke up. Magandang senyales sa pagtukoy ng potensyal na scammer
   2. Fri Apr 20 11:09:37 2018: 2 (Σ 4) to roll on (history) for Re: Day trade or Hodling
   1. Fri Apr 20 11:08:21 2018: 2 (Σ 2) to Star_Bucks (history) for Re: What do you want to Buy with Bitcoin?Merit received by Gladiator25 from January 24, 2018 until September 18, 2020 | BBCode for Bitcointalk


   7. Wed Feb 5 17:04:01 2020: 2 (Σ 13) from Heisenberg_Hunter (Trust list) (history) for Siguruhing nakakaiwas sa pag-aksaya ng BTC sa sobrang taas na bayad (fee)
   6. Wed Feb 5 07:43:35 2020: 2 (Σ 11) from Halab (Trust list) (history) for Siguruhing nakakaiwas sa pag-aksaya ng BTC sa sobrang taas na bayad (fee)
   5. Tue Jan 21 23:24:49 2020: 2 (Σ 9) from 1miau (Trust list) (history) for Siguruhing nakakaiwas sa pag-aksaya ng BTC sa sobrang taas na bayad (fee)
   4. Tue Jan 7 15:59:15 2020: 1 (Σ 7) from cryptoaddictchie (Trust list) (history) for Siguruhing nakakaiwas sa pag-aksaya ng BTC sa sobrang taas na bayad (fee)
   3. Tue Jan 7 14:00:30 2020: 1 (Σ 6) from plvbob0070 (Trust list) (history) for Siguruhing nakakaiwas sa pag-aksaya ng BTC sa sobrang taas na bayad (fee)
   2. Tue Jan 7 08:16:31 2020: 3 (Σ 5) from Polar91 (Trust list) (history) for Siguruhing nakakaiwas sa pag-aksaya ng BTC sa sobrang taas na bayad (fee)
   1. Wed Jun 13 07:38:33 2018: 2 (Σ 2) from jovs Banned! (history) for Re: How I can make money with cryptocurrencies?