Merit sent by sanida from January 24, 2018 until September 25, 2020 | BBCode for Bitcointalk


   3. Tue Jul 21 03:34:22 2020: 4 (Σ 6) to karagun125 (history) for Mga importanteng sites para sa mga traders
   2. Mon Apr 29 09:09:49 2019: 1 (Σ 2) to agentx44 (history) for [MGA TIP] para maiwasan ang plagiarism
   1. Sun Apr 28 02:06:24 2019: 1 (Σ 1) to karagun125 (history) for Re: Why is Binance Coin a good choice to HOLD?Merit received by sanida from January 24, 2018 until September 25, 2020 | BBCode for Bitcointalk


  12. Tue Jul 21 03:34:36 2020: 2 (Σ 15) from karagun125 (history) for Bakit ang Bitcoin Hindi maaaring ma Hack
  11. Tue Jul 21 03:32:59 2020: 2 (Σ 13) from karagun125 (history) for Bakit ang Bitcoin Hindi maaaring ma Hack
  10. Thu May 9 21:52:16 2019: 1 (Σ 11) from o_e_l_e_o (Trust list) (history) for Security Tips Para sa mga Bitcoin Beginner
   9. Thu May 2 02:48:36 2019: 1 (Σ 10) from Quickseller (Trust list) (history) for Re: Merit for Crypto (and other) Knowledge [slow/delayed]
   8. Tue Apr 30 00:21:38 2019: 1 (Σ 9) from yazher (Trust list) (history) for Security Tips Para sa mga Bitcoin Beginner
   7. Mon Apr 29 21:44:35 2019: 1 (Σ 8) from _Django05_ Banned! (history) for Listahan ng mga Magagandang Serbisyo (Updated)
   6. Mon Apr 29 21:20:11 2019: 1 (Σ 7) from harizen (Trust list) (history) for Listahan ng mga Magagandang Serbisyo (Updated)
   5. Mon Apr 29 08:12:48 2019: 2 (Σ 6) from yazher (Trust list) (history) for Listahan ng mga Magagandang Serbisyo (Updated)
   4. Mon Apr 29 07:42:26 2019: 1 (Σ 4) from cabalism13 (Trust list) (history) for Security Tips Para sa mga Bitcoin Beginner
   3. Mon Apr 29 06:59:46 2019: 1 (Σ 3) from mirakal (Trust list) (history) for Listahan ng mga Magagandang Serbisyo (Updated)
   2. Sat Apr 27 05:28:08 2019: 1 (Σ 2) from mk4 (Trust list) (history) for Listahan ng mga Magagandang Serbisyo (Updated)
   1. Wed Oct 3 13:47:00 2018: 1 (Σ 1) from yazher (Trust list) (history) for deleted post