Merit sent by O_Shovah from January 24, 2018 until September 23, 2022 | BBCode for Bitcointalk

noneMerit received by O_Shovah from January 24, 2018 until September 23, 2022 | BBCode for Bitcointalk


     1. Thu Jul  8 13:55:52 2021: 2 (Σ 2) from ETFbitcoin (Trust list) (history) for Modular FPGA Miner Hardware Design Development